Vermogens- en successieplanning

Maatwerk voor elk vermogen

Vermogens- en successieplanning is geen ver-van-mijn-bedshow en zou dat ook voor niemand mogen zijn. Ongeacht de waarde van uw bezittingen is het belangrijk om de overdracht of net het behoud ervan in de beste omstandigheden geregeld te hebben.

Advies en begeleiding op elke kruispunt in uw leven

Gaat u samenwonen of trouwen, wordt u geconfronteerd met een echtscheiding of een (nakend) overlijden, wijzigt uw gezinssamenstelling door een nieuwe relatie of de komst van een kind,... dan heeft dat gevolgen voor uw patrimonium. En die zijn als leek niet altijd makkelijk in te schatten. 

Vanuit onze kennis en ervaring staan wij u bij om een analyse van de situatie op te maken, de gevolgen correct in te schatten en bij te sturen indien nodig. 

Wij adviseren en begeleiden u onder meer bij:

 • het optimaliseren van uw erfopvolging: successieplanning

 • het opstellen van huwelijks- en samenlevingscontracten

 • het voorbereiden van een schenkingsakte

 • de aangifte van een nalatenschap

 • de verwerving van een onroerend goed (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, huur, …)

Zo zorgen wij voor uw gemoedsrust op elke moment in uw leven. 

Ook voor uw zakelijk vermogen 

Ook ondernemers kunnen voor hun vermogensplanning op onze diensten beroep doen. Wenst u een onroerend goed te verwerven, een eigendom over te dragen, of een stopzetting of overname van uw onderneming te regelen, dan kan u rekenen op professioneel advies en/of actieve begeleiding bij het bepalen van uw strategie en het opstellen van de nodige documenten en overeenkomsten. 

Vermijd problemen na uw overlijden

U bouwt gedurende uw leven een klein of groot vermogen op. Dit vermogen zal bij overlijden overgaan naar anderen. 

Daarbij stelt u zich ongetwijfeld wel eens de volgende vragen: 

 • Wie zal wat van mij erven? 

 • Wat is daarbij de impact van een huwelijk, een samenwoning, het hebben van kinderen en/of het vormen van een nieuw samengesteld gezin? 

 • Hoeveel zal de erfbelasting bedragen die elke erfgenaam zal dienen te betalen?

U kunt bij ons terecht met deze en gelijksoortige vragen. Wij zullen u alle nodige inlichtingen verschaffen. 

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de wettelijke regeling die van toepassing zal zijn indien u niets proactief regelt. Door aan successieplanning te doen, kunt u uw dierbaren beschermen en zelf beslissen hoe uw vermogen dient te worden verdeeld. Deze planning kan reeds effect hebben bij leven. 

Afhankelijk van uw situatie en wensen, kunnen verschillende planningstechnieken soelaas bieden, waaronder een schenking, een testament, een huwelijks- of samenlevingscontract, een levensverzekering, ...

In eerste instantie zullen wij uw huidige situatie analyseren en luisteren naar uw doelstellingen. Vervolgens zullen wij oplossingen en technieken formuleren om die objectieven te verwezenlijken. Na uw goedkeuring, zullen wij u begeleiden bij het realiseren van het afgesproken plan. 

Misvattingen gecounterd!

Vermogens- en successieplanning is: 

 • Voor alle leeftijden

 • Voor alle vermogens

 • Steeds in beweging

Werk maken van uw gemoedsrust?

Wij zorgen ervoor!