Onteigeningen

Met specifieke kennis van zaken

Een heel specifieke tak binnen het vastgoedrecht gaat over onteigeningen.

Wie het bericht krijgt onteigend te worden heeft vaak het gevoel voor een voldongen feit te staan. Het bedrag dat aangeboden wordt, lijkt te nemen of te laten. 

Maar is dat ook echt zo? Zijn alle elementen correct in rekening gebracht of zijn er factoren waarmee niet of onvoldoende rekening gehouden is? 

Strijden met gelijke wapens

Niet dat wij van elke zaak een strijd willen maken, wel integendeel, maar hoe dan ook is de kennis van en toegang tot alle noodzakelijke data cruciaal om een voorstel afdoende te kunnen beoordelen. 

Met een advocaat aan uw zijde beschikt u over die kennis en toegang. Wij brengen alle componenten die met uw eigendom te maken hebben correct in kaart en bekijken wat de consequenties zijn. Op basis daarvan kunnen we oordelen of uw rechten en belangen optimaal gerespecteerd worden.

Onze kennis, uw tevredenheid 

U kan rekenen op onze expertise voor professioneel advies, bij de onderhandelingen, bij het indienen van bezwaarschriften, bij het aanvechten van administratieve beslissingen en/of bij de gerechtelijke procedure.

Rotsaert
Uw specialist ter zake
Piet Rotsaert
piet.rotsaert@rotsaertadvocaten.be
Geconfronteerd met een onteigening? Neem vrijblijvend contact op!