Vastgoedrecht

Uw belangen scherp gesteld

Het vastgoedrecht is een huis met vele deuren. Niet alleen overkoepelt het vastgoedrecht een veelvoud van disciplines, ook zijn vaak tal van partijen met verschillende, dikwijls tegenstrijdige, belangen bij een vastgoedzaak betrokken. 

Rotsaert Advocaten heeft een jarenlange ervaring en expertise in het begeleiden van de complexe trajecten. Dankzij de opgebouwde kennis worden ingewikkelde vraagstukken voor u ontward en wordt uw positie in kaart gebracht. 

Wij staan particulieren, projectontwikkelaars, bouwondernemers, overheden, verzekeraars en investeerders bij om hun belangen scherp te stellen en zo nodig te verdedigen. 

U kan rekenen op professioneel advies en/of bijstand bij

  • Aan- of verkoop van onroerende goederen
  • Problemen of geschillen bij bouw- of renovatieprojecten
  • Problemen of geschillen bij huurovereenkomsten
  • Privaat-publieke samenwerkingen
  • Overheidsopdrachten
Piet Rotsaert
Uw specialist ter zake
Piet Rotsaert
piet.rotsaert@rotsaertadvocaten.be
Een vraag of een probleem in verband met vastgoed? Neem vrijblijvend contact!