Fietspad Wildenburg - Beernem: Welke kant van de weg is nu het veiligst?

Vanuit Wingene ligt nu tot aan Wildenburg aan weerszijden van de Beernemsteenweg een fietspad. Vanaf Wildenburg tot Beernem wil men slechts aan één zijde van de Beernemsteenweg een fietspad aanleggen. Dat is uitzonderlijk, maar gebeurt om gevaarlijke conflictpunten te vermijden, beschermde natuur te ontzien of simpelweg om gevaarlijke oversteken op een zeer drukke weg te beperken.  

Dat ontbrekende stuk fietspad tussen Wingene en Beernem, met een lengte van 2,2 kilometer, blijft een twistpunt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor het fietspad geschorst, waardoor de aanleg niet doorgaat.

Vleermuizen

In de pers werd gemeld dat het ontbrekende stuk fietspad er niet zou komen door de aanwezigheid van vleermuizen. Volgens advocaat Piet Rotsaert, die mij in deze procedure bijstaat, is dat maar een halve waarheid. Langs dit stuk van de Beernemsteenweg in Wingene ligt er aan beide zijden van de weg beschermd natuurgebied. Aan weerszijden gaat het om VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) en HABITAT-gebied (Europese bescherming).

Langs de Beernemsteenweg, is aan de kant van het provinciaal domein Bulskampveld alleen de parking van het provinciaal domein beschermd gebied. Het gaat daar dan om een verharde parking met bomen. Dat gebied is dus al aangetast door de aanleg van verharding en recent werd er zelfs een fietspad langsheen de Beernemsteenweg aangelegd.

Aan de overzijde is er anderhalve kilometer ongeschonden en beschermd Vagevuurbos. De oppervlakte daarvan is 5 maal groter dan de parking van Bulskampveld.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat de keuze voor de aanleg van het fietspad aan de westelijke zijde van de Beernemsteenweg in die omstandigheden niet correct gebeurde.

Nu wordt het voorgesteld alsof de veiligheid van een fietsend kind moet wijken voor de aanwezigheid van vleermuizen aan de zijde waar men het fietspad plande. Dat is dus geenszins het geval. Het gaat erom dat men een verantwoorde keuze moet maken tussen twee beschermde natuurgebieden. Bij die keuze zijn de vleermuizen op zich van geen belang, precies omdat de vleermuizen aan beide zijden van de Beernemsteenweg leven, aldus advocaat Rotsaert.

Verkeersveiligheid

De keuze om het dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke kant en niet aan de westelijke kant te leggen werd meer dan 10 jaar geleden gemaakt en dat is duidelijk een vergissing. Aan de westelijke kant van de N370 is er de lagere school en zijn er drie horecazaken. Op het grondgebied van de gemeente Beernem is dat het provinciaal domein Bulskampveld.

Als het fietspad aan de westelijke kant komt, dan hoeft niemand over te steken om naar school te gaan, iets te gaan drinken of te gaan wandelen. Aan die westelijke kant liggen ook de woonwijken Wingene en Hertsberge. De fietsende kinderen komen dus uit die richting en zouden zo meteen op het fietspad kunnen aansluiten. Bovendien staat de straatverlichting ook aan die kant van de weg.

Men verdedigt de keuze omdat een fietser die van het centrum van Wingene naar Beernem rijdt, de weg niet zou moeten dwarsen omdat er een fietspad vanuit Beernem aan die zijde richting Wingene loopt. Maar fietsende kinderen rijden niet van Wingene naar Beernem om naar school te gaan. Het is  voor hen veel veiliger om het fietspad aan de kant van de school te leggen.

Het Aanwijs

Op het kruispunt Het Aanwijs heeft het verkeer vanuit Ruiselede bijzonder slecht zicht richting Beernem. Dat komt omdat er een huis pal op de hoek staat, dicht tegen de Beernemsteenweg. Automobilisten die vanuit Ruiselede de Beernemsteenweg willen oprijden, worden verrast door fietsers die vanuit Beernem links van de weg richting Wingene rijden. Men verwacht aan die kant geen fietsers vanuit Beernem. Daar gebeuren de meeste ongevallen met fietsers en de opmars van elektrische fietsen zal de ongevallen nog doen toenemen.

Die gevaarlijke situatie had men al jaren geleden moeten aanpakken. Door het fietspad vanaf het psychiatrisch centrum aan de westzijde te leggen en door te trekken op de parking Bulskampveld, zou men dat gevaarlijk punt meteen en voorgoed kunnen oplossen. Het is onbegrijpelijk dat men dat niet wil inzien. De veiligheid van de fietsende kinderen vereist de aanleg van het fietspad aan de zijde van de schoolpoort.

 

 

 

Bron: Depamelaere C. (2021) Fietspad Wildenburg - Beernem: Welke kant van de weg is nu het veiligst? Geraadpleeg op 9 april 2021, De Wingense krant, 42ste jaargang, nummer 13