Met een smartphone achter het stuur? Nooit een goed idee!

Bij het gebruik van een smartphone achter het stuur riskeer je een boete van € 174 én een eventueel rijverbod.

Het is sinds 3 maart 2022 bij wet verboden om in uw voertuig een mobiel apparaat met scherm (smartphone, tablet, gps, Coyote, e-reader …) te gebruiken. Vlug eens een SMS versturen, een é-mail lezen of telefoneren naar een vriend(in) tijdens het rijden? Gedaan ermee! Enkel wanneer het mobiel apparaat in een geschikte houder zit, mag u het toestel ‘gebruiken’. Als u uw toestel niet vastklikt in een houder, dan riskeert u een geldboete van minimum 174 euro, plus bijkomende kosten, en ook een eventueel rijverbod.

Uitbreiding van “mobiele telefoon” naar “alle mobiele apparaten met een scherm”  

Door de enorme toename van het telefoongebruik achter het stuur en de vele ongevallen tot gevolg, werd de toepasselijke wetgeving verstrengd. Het nieuwe artikel 8.4 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 (i.e. Wegcode) luidt op heden als volgt: “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden, noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.”

Vanaf maart 2022 worden dus niet enkel draagbare telefoons geviseerd, maar àlle apparaten met een beeldscherm. Ook het gebruik van een gps, computer, tablet, Coyote, smartphone, … tijdens het rijden wordt voortaan streng bestraft. Alle beeldschermen moeten zich buiten het bereik van de bestuurder bevinden, tenzij ze aan het dashboard zijn bevestigd met een houder.

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat een voertuig ‘elk middel van vervoer te land, alsook alle verrijdbare landbouw- of bedrijfsmaterieel’ omvat. Dit betekent dat het gebruik van mobiele apparaten ook op de (elektrische) fiets, bromfiets, elektrische step, etc. verboden is! 

 

Geen absoluut verbod op het gebruik

Is het gebruik van bijvoorbeeld een smartphone in/op een voertuig absoluut verboden? Neen, wanneer het mobiele apparaat vastgeklikt zit in een daartoe bestemde houder in het voertuig, dan is het gebruik ervan toegestaan.

U mag dus een telefonische oproep doen en/of ontvangen via de smartphone, op voorwaarde dat de smartphone in een houder is bevestigd. Ook het gebruik van de smartphone als navigatiesysteem is onder dezelfde voorwaarde (bevestiging in een houder) mogelijk.

Uw smartphone op de schoot, op de middenconsole, in de passagiersstoel of op het dashboard leggen, is niet toegestaan. Het toestel mag tijdens het rijden niet in uw nabije omgeving liggen als het niet is vastgeklikt.

Wanneer u stilstaat of geparkeerd staat met een voertuig, dan mag u uw smartphone (of ander digitaal toestel) wel onbeperkt gebruiken. In de Wegcode wordt “stilstaan” gedefinieerd als ‘een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken’. In de file staan of stilstaan voor het rode licht, is bijgevolg géén vorm van stilstaan. Je blijft actief deelnemen aan het verkeer. Het gebruik van een mobiel apparaat in de file of voor het rode licht is dus verboden, tenzij het toestel in een houder zit.

 

Strengere straffen

Onder de oude wetgeving werd het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur gekwalificeerd als een overtreding van de tweede graad.  Dit leidde tot een geldboete van 116 euro bij onmiddellijke inning. Indien u werd gedagvaard voor de politierechtbank dan kon de rechter een boete opleggen van minimum 160 euro tot maximum 2.000 euro (plus bijkomende kosten).

Nu, door de vernieuwde regelgeving wordt een schending van het nieuw artikel 8.4 van de Wegcode gekwalificeerd als een overtreding van de derde graad in plaats van de tweede graad. Hierdoor riskeert u een onmiddellijke inning van 174 euro. Daarbij dienen nog extra administratieve kosten gerekend te worden.

Wie wordt gedagvaard, kan veroordeeld worden tot een geldboete van minimum 240 euro tot maximum 4.000 euro, opnieuw komen daar bijkomende kosten bij. De rechter kan daarbij ook een verval van het recht tot sturen opleggen.

Overtreders die minder dan twee jaar houder zijn van het rijbewijs B zullen daarenboven minstens het theorie- of praktijkexamen opnieuw moeten afleggen alvorens ze opnieuw mogen rijden.

Bij herhaling gelden nog strengere straffen.

 

Tijdelijke actie: bijkomende onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 8 dagen

De parketten Limburg, Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde hebben beslist om bij betrapping op heterdaad van verkeerd smartphone-gebruik (en alle andere digitale schermen) het rijbewijs in te trekken voor 8 dagen. Deze straf is bijkomend bij de geldboete van 174 euro (plus extra kosten).

Een klein geluk is dat deze actie tijdelijk is en niet onbeperkt in de tijd kan worden gehandhaafd.

Indien u wenst te weten of dergelijke actie ook in uw buurt staat ingepland, kijk dan eens naar de persberichten op de website van het openbaar ministerie.

 

 

 

gsm-houder