De samenlevingsovereenkomst: een nuttig instrument voor nieuw samengestelde gezinnen?

Lees alles over de samenlevingsovereenkomst en hoe deze overeenkomst een handig instrument kan zijn bij nieuw samengestelde gezinnen.

Een nieuw samengesteld gezin

Een nieuw samengesteld gezin, het is al lang geen uitzondering meer. Vandaag is één op de tien gezinnen een nieuw samengesteld gezin.

Er is sprake van een nieuw samengesteld gezin wanneer twee personen een nieuwe relatie aangaan en minstens één van de partners al minstens één kind heeft uit een vorige relatie.

Er zijn dus veel verschillende situaties mogelijk. Soms heeft de ene partner al kinderen, soms hebben beide partners al kinderen en soms is er de wens om samen nog een kind te krijgen.

Een samenlevingsovereenkomst

Vaak heeft minstens één van de partners in een nieuw samengesteld gezin reeds een echtscheiding achter de rug en wenst deze niet nog eens te huwen.

Wanneer u ongehuwd samenwoont met uw nieuwe partner is het aangeraden om een samenlevingsovereenkomst te sluiten om niet (opnieuw) voor onaangename verrassingen te komen staan.

Zowel feitelijke als wettelijke samenwonenden kunnen een samenlevingsovereenkomst laten opmaken.

De samenlevingsovereenkomst is een handig instrument om de organisatie van het gezin en het bezit van goederen tussen de partners te regelen. De partners kunnen hiermee een evenwicht creëren tussen de nieuwe gezinsleden.

Aangezien elk nieuw samengesteld gezin er anders uitziet en de wensen omtrent het evenwicht verschillen, is een regeling opmaken voor het nieuw samengesteld gezin maatwerk.

Samengesteld gezin

Wat kunt u allemaal regelen in de samenlevingsovereenkomst?

Er kunnen allerhande zaken geregeld worden in een samenlevingsovereenkomst. Zo kan erin opgenomen worden welke bezittingen persoonlijk en welke gemeenschappelijk zijn, hoe een eventuele feitelijke scheiding zal geregeld worden en bij het stellen van welke handelingen beide partners akkoord moeten gaan.

Verder bevatten de meeste samenlevingsovereenkomsten een regeling voor de bijdrage van elke partner in de kosten van de huishouding.

Maar niet alles kan geregeld worden in een samenlevingsovereenkomst. Regelingen omtrent het erfrecht moeten bijvoorbeeld worden opgenomen in een testament. Beperkingen van de individuele vrijheid, zoals de verplichting om trouw te zijn, gelden enkel binnen een huwelijk en kunnen niet worden opgelegd in een samenlevingsovereenkomst.

Hierna worden enkele praktische voorbeelden besproken van zaken die u het best regelt in uw samenlevingsovereenkomst.

  • Wie bezit wat bij een relatiebreuk of overlijden van één van de partners?

Indien u niets regelt, geldt voor alle goederen, zoals een auto, meubelen of een televisietoestel, de aankoopfactuur als eigendomsbewijs. Indien de factuur op uw naam staat, wordt u als eigenaar van het goed beschouwd. Vindt u geen factuur terug, dan wordt het goed gezien als een onverdeeld goed van beide partners.

Renovatiewerken aan de gezinswoning, zoals het installeren van een nieuwe keuken of het plaatsen van nieuwe ramen, zijn ''onroerend door incorporatie''. Hierdoor is, zonder afwijkende regeling, de eigenaar van de woning meteen ook eigenaar van de renovaties.

In een samenlevingscontract kan u een goedereninventaris opmaken waarin bepaald wordt wie eigenaar is van welk goed. Dit geldt dan boven de aankoopfactuur. Een goedereninventaris beschermt uw goederen ook tegen beslag door schuldeisers van uw partner.

Daarnaast kan u ook bepalen dat degene die de renovaties volledig of gedeeltelijk betaalt, zijn geld in elk geval terugziet bij een relatiebreuk of bij overlijden van de andere partner.

Samengesteld gezin
  • Samenwonen in de woning van één van de partners

Wanneer u gaat samenwonen in een woning die eigendom is van één van beide, dan kunnen er in de samenlevingsovereenkomst afspraken gemaakt worden om de intrekker te beschermen.

Indien daaromtrent niets geregeld is in een samenlevingsovereenkomst kan de intrekker bij het einde van de relatie letterlijk en figuurlijk in de kou komen te staan.

Zo kan er afgesproken worden dat de woning enkel kan verkocht worden met het akkoord van beide partners. Er kan een schadevergoeding bedongen worden wanneer de eigenaar toch verkoopt zonder het akkoord van de andere partner.

Er kan ook bepaald worden hoeveel tijd de intrekker dient te krijgen om te verhuizen bij een eventuele relatiebreuk.

Anderzijds kan er ook een vergoedingsregeling getroffen worden waardoor de eigenaar van de woning nooit het gevoel zal krijgen dat de intrekker profiteert.

  • Bijdrageregeling in het huishouden

In de samenlevingsovereenkomst kan bepaald worden hoeveel elke partner dient bij te dragen in de kosten van het huishouden. Zo kan er geregeld worden dat elke partner bijdraagt in verhouding tot zijn inkomsten of dat elke partner instaat voor de helft van de kosten van het huishouden.

Bij een nieuw samengesteld gezin kunnen er eigen en gemeenschappelijke kinderen zijn. In een samenlevingscontract kan een kostenverdeling voor de kinderen worden opgemaakt. Zo kan er vastgelegd worden of en hoeveel elke partner bijdraagt in de kosten van elk kind.

Besluit

Een samenlevingscontract is dus een nuttig instrument om uw samenleving te regelen. Dit voorkomt niet alleen dat u onaangenaam verrast wordt wanneer uw relatie eindigt, maar zorgt er ook voor dat er omtrent heel wat zaken geen zorgen of frustraties hoeven te zijn omdat daar reeds duidelijke afspraken over gemaakt zijn.

Denkt u dat een samenlevingsovereenkomst iets voor u is? Neem gerust contact op, dan bekijken wij samen uw situatie en helpen wij u verder.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?