Drinken en fietsen is strafbaar!

Veel jongeren nemen nog steeds de fiets na een avondje stappen. Zij denken dat de fiets een veilig alternatief is voor de wagen.  Althans, dit is een grote misvatting. Ook fietsen onder invloed van alcohol is strafbaar. Of u nu met de wagen of met de fiets rijdt, het maakt eigenlijk geen verschil. Ook als u met een (elektrische) fiets rijdt, mag u niet (te veel) gedronken hebben. Er geldt geen nultolerantie, maar van zodra u ‘alarm’ of ‘positief’ blaast, bent u strafbaar.

‘Veilig geïntoxiceerd fietsen’ is een mythe

In artikel 34 van de Wegverkeerswet staat uitdrukkelijk dat het verboden is om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen met een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 promille.

Onder het begrip “voertuig” vallen niet alleen motorvoertuigen (zoals een auto, vrachtwagen, etc.), maar ook voertuigen zonder motor. Voorbeelden van zo’n voortbewegingstoestellen zijn onder andere een (elektrische) fiets, (elektrische) step, skateboard, Speed pedelec, …

Dus, ook als bestuurder van deze voertuigen, mag u niet onder invloed van alcohol zijn. Drinkt u toch een glaasje (of meerdere glazen) te veel en rijdt u vervolgens met uw fiets naar huis, dan bent u strafbaar.

 

Auto of fiets, (ongeveer) dezelfde regels zijn van toepassing

De politie kan u als fietser/bestuurder stoppen en aan een ademtest onderwerpen. Als de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 mg/l (i.e. 0,5 promille) aangeeft, dan zal de politie een ademanalyse uitvoeren.

  • Wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie aangeeft tussen 0,22 mg/l (i.e. 0,5 promille) en 0,35 mg/l (i.e. 0,8 promille), dan riskeert u een minimumgeldboete van 200 euro en een maximumgeldboete van 4.000 euro. Bovendien kan de rechter ook een rijverbod opleggen van minimum 8 dagen en maximum vijf jaar.
  • Wanneer de ademanalyse een hogere concentratie aanduidt, meerbepaald van 0,35 mg/l (i.e. 0,8 promille) of meer, dan zal u strenger bestraft worden. De rechter kan dan een minimumgeldboete opleggen van 1.600 euro en een maximumgeldboete van 16.000 euro, met daarbij een rijverbod. Daarenboven kan de rechter ook beslissen om een alcoholslot op te leggen. Bij een alcoholmeting van 0,78 mg/l (i.e. 1,8 promille) is een alcoholslot op alle motorvoertuigen zelfs verplicht.

Voor fietsers geldt er een uitzondering. Zo bepaalt artikel 38, §7 Wegverkeerswet dat de rechter niet verplicht is om het verval van het recht tot besturen uit te spreken en het herstel afhankelijk te maken van examens of onderzoeken, indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring (waaronder de fiets). Voor een fiets heb je immers geen rijbewijs nodig en kan dus in principe geen rijverbod worden uitgesproken.

Het is hierbij belangrijk erop te wijzen dat de sanctie van het rijverbod enkel geldt voor motorvoertuigen. Wanneer u dus een rijverbod wordt opgelegd, dan mag u gedurende een bepaalde periode met geen enkel motorvoertuig rijden, maar wel nog met andere voortbewegingstoestellen, zoals een (elektrische) fiets, (elektrische) step, etc.

Ter illustratie: wanneer u als fietser een alcoholconcentratie blaast van 1,8 promille, dan riskeert u een geldboete, een rijverbod én ook een alcoholslot. Het rijverbod en het alcoholslot zijn enkel van toepassing op motorvoertuigen (wagen, brommer, tractor, bromfiets klasse A en B, … ). Een (elektrische) fiets/step is geen motorvoertuig en mag u dus wel gebruiken tijdens het rijverbod. Er kan geen alcoholslot worden geïnstalleerd op een fiets.

 

Dronken fietsen is niet hetzelfde als fietsen onder invloed van alcohol

Fietsen onder invloed van alcohol (= geïntoxiceerd fietsen) is wat we hierboven hebben uiteengezet. Het betekent dat u bij een ademtest/-analyse een strafbare alcoholconcentratie blaast. Dit is objectief meetbaar door de politie met een blaastoestel of bloedproef.

Dronken fietsen is daarentegen iets anders. Dronken rijden houdt verband met dronkenschap. Het is een feitenkwestie en dus niet objectief meetbaar met een welbepaald toestel

Dronken fietsen houdt in dat u als fietser uiterlijke tekenen vertoont van te veel te hebben gedronken. Dit kan zich onder meer uiten in het roekeloos heen en weer fietsen op de baan, rare bewegingen maken op de fiets,… In dat geval riskeert u een minimumgeldboete van 1.600 euro en een maximumgeldboete van 16.000 euro, een verplicht rijverbod van minimum een maand en mogelijks ook een alcoholslot.

U kan dus én veroordeeld worden voor geïntoxiceerd fietsen, én tegelijkertijd ook voor dronken fietsen.

Het is evenwel ook mogelijk dat u ‘enkel’ veroordeeld wordt voor één van beide. Wanneer u uiterlijke tekenen van dronkenschap vertoonde, maar uw gemeten alcoholconcentratie lager was dan 0,22 mg/l (i.e. 0,5 promille) dan kan u enkel veroordeeld worden voor dronken fietsen.

Omgekeerd, zijn er veel mensen die ‘alarm’ of ‘positief’ blazen, maar geen uiterlijke tekenen van dronkenschap vertonen. In dat geval zal u enkel veroordeeld kunnen worden voor fietsen onder invloed van alcohol en niét voor dronken fietsen.

 

Vermijd een financiële kater!

Kortom, fietsen onder invloed van alcohol of dronken fietsen kan u een financiële kater opleveren. U neemt best de nodige voorzorgen om dit te vermijden.

Wanneer u een feestje hebt op het werk, in de Overpoort, of eender waar, dan is het niet meer verantwoord om daarna nog op de fiets te springen (tenzij u niet gedronken hebt natuurlijk). U neemt dan beter een taxi of het openbaar vervoer, of voorziet in een BOB die u veilig naar huis kan brengen.